Zdicí malty

vápenocementová univerzální malta ke zdění a omítání podle ČSN EN 998-2: tř. M2,5, podle ČSN EN 998-1: tř. CS III

cementová malta ke zdění a omítání

tepelně izolační zdicí malta λ ≤ 0,27 W/(mK)