Nacházíte se zde:

Zdicí malty

produkt
vápenocementová univerzální malta ke zdění a omítání podle ČSN EN 998-2: tř. M2,5, podle ČSN EN 998-1: tř. CS III
produkt
cementová malta ke zdění a omítání
produkt
tepelně izolační zdicí malta λ ≤ 0,27 W/(mK)