Utěsňování

bezrozpouštědlový základní nátěr

univerzální těsnicí tmel

bitumenový těsnicí tmel

jednosložková bitumenová stěrka

dvousložková bitumenová stěrka

bitumenový střešní nátěr

bitumenová opravná stěrka

bitumenové lepidlo