Utěsňování

bezrozpouštědlový základní nátěr

bitumenový těsnicí tmel

jednosložková bitumenová stěrka

dvousložková bitumenová stěrka

bitumenové lepidlo

bitumenový střešní nátěr

bitumenová opravná stěrka