Spárovací hmoty pro obklady a dlažby

spárovací hmota pro spáry 4–15 mm, tř. CG 2W

šedá spárovací hmota tř. CG 2W

bílá spárovací hmota tř. CG 2W

flexibilní cementová spárovací hmota tř. CG 2W