HM 2,5

vápenocementová zdicí malta tř. M 2,5

Vápenocementová zdicí malta tř. M 2,5 pro zdění všech druhů zdicích prvků, kromě prvků na bázi sádry. Pro nenosné a výplňové zdivo. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku min. 2,5 N/mm², vydatnost cca 650 l/1000 kg.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list