HM 10

vápenocementová zdicí malta tř. M 10 (Z = zimní úprava)

Vápenocementová zdicí malta tř. M 10 pro zdění všech druhů zdicích prvků, kromě prvků na bázi sádry. Pro nosné zdivo. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování. Lze použít do vlhkých prostor.

Zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku min. 10 N/mm², vydatnost cca 650 l/1000 kg.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list