HM 5

vápenocementová zdicí malta tř. M 5 (Z = zimní úprava)

Vápenocementová zdicí malta tř. M 5 pro zdění všech druhů zdicích prvků, kromě prvků na bázi sádry. Pro nosné zdivo. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku min. 5 N/mm², vydatnost cca 650 l/1000 kg.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list