KMU

vápenocementová univerzální malta ke zdění a omítání podle ČSN EN 998–2: tř. M2,5, podle ČSN EN 998–1: tř. CS III

Minerální omítková směs pro ruční zdění a omítání. Hlavní oblast využití je při opravách a dodělávkách. Použití v exteriéru i interiéru.

Zrnitost 0–1,2 mm, pevnost v tlaku min. 2,5 N/mm², vydatnost 18 l/30 kg.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list
bl_cz_kmu.pdf225.83 KB