LM 5/36

tepelně izolační zdicí malta λ ≤ 0,27 W/(mK)

Minerální, lehčená tepelně izolační zdicí malta. Malta vhodná pro dodatečné tepelně izolační vyplňování styčných spár. Mrazuvzdorná, EN 998-2.

Zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku min. 5 N/mm², vydatnost cca 30 l/25 kg.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list