Malty pro vodopropustnou pokládku přírodního kamene

drenážní trasová malta pro vysoké provozní zatížení 30 N/mm2

drenážní trasová malta
šedý rychletvrdnoucí kontaktní můstek s přísadou trasu pro pokládku kamene do malty TDM
bílý kontaktní můstek s přísadou trasu pro pokládku kamene do malty TDM