Příprava podkladu

Křemičitý kontaktní můstek
Zpevňovač omítek