Penetrace

univerzální hloubkový penetrační nátěr, EC 1PLUS

základní nátěr na silně savé podklady

disperzní hloubková penetrace