Penetrace

univerzální hloubkový penetrační nátěr

základní nátěr na silně savé podklady

disperzní hloubková penetrace

elastická emulze

penetrační epoxidová pryskyřice, EC1PLUS R