Penetrace

univerzální hloubkový penetrační nátěr
základní nátěr na silně savé podklady
penetrační emulze
elastická emulze
penetrační epoxidová pryskyřice, EC1PLUS R