V.O.R. malty pro zdění a současné spárování pohledového zdiva

malta s přísadou trasu ke zdění a současnému spárování, pro cihly s nasákavostí > 10 %

malta s přísadou trasu ke zdění a současnému spárování, pro cihly s nasákavostí 7–10 %

malta s přísadou trasu ke zdění a současnému spárování, pro cihly s nasákavostí do 7 %