Rychletvrdnoucí cementová lepidla pro obklady a dlažby

rychletvrdnoucí malta s trasem pro lepení velkoformátových obkladů a dlažeb

flexibilní lehčené stavební lepidlo s vlákny, tř. C2TE S1, EC 1PLUS

rychletvrdnoucí flexibilní lepidlo tř. C2FT S1, EC 1PLUS

rychletvrdnoucí flexibilní stavební lepidlo tř. C2FT S1