Zdicí malty

vápenocementová malta pro zdění běžně namáhaných zdí tř. M5
vápenocementová malta pro zdění běžně namáhaných zdí tř. M10