Vodopropustné spárovací hmoty a písky

vodopropustná spárovací malta s ECT technologií pro spárování dlažby

vodopropustná spárovací epoxidová malta pro dlažby

vodopropustná spárovací malta s ECT technologií pro spárování keramické dlažby

spárovací písek s polymerním pojivem