ZM 10

cementová malta tř. M 10 (Z = zimní úprava)

Cementová zdicí malta tř. M 10 pro zdění všech druhů zdicích prvků, kromě prvků na bázi sádry. Pro nosné a namáhané zdivo. Vhodná jako zakládací malta. Pro omítání stěn a stropů ve vlhkém prostředí. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost 0–2 mm, pevnost v tlaku min. 10 N/mm², vydatnost cca 580 l/1000 kg, spotřeba cca 17 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 10–25 mm.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list