Minerální šlechtěné omítky

0–1,5 mm, modelovací omítka

škrábaná omítka, podobná brizolitu

škrábaná omítka se slídou, podobná brizolitu

minerální mnichovská rýhovaná omítka

minerální zatíraná omítka