Minerální šlechtěné omítky

1–2 mm modelovací omítka

škrábaná omítka, podobná brizolitu

škrábaná omítka se slídou, podobná brizolitu

minerální mnichovská rýhovaná omítka

minerální zatíraná omítka