Sanační omítky

jednovrstvá sanační omítka

sanační postřik podle WTA 2–9–04

vyrovnávací sanační omítka podle WTA 2-9-04

jednovrstvá sanační omítka podle WTA 2–9–04

jednovrstvá sanační omítka podle WTA 2-9-04

sanační postřik

sanační vyrovnávací omítka

sanační omítka

sanační štuk