Sanační omítky

jednovrstvá sanační omítka, splňuje požadavky podle WTA 2-9-04

sanační postřik podle WTA 2-9-04

vyrovnávací sanační omítka podle WTA 2-9-04

jemná sanační omítka podle WTA 2-9-04