UNI

vápenocementová univerzální malta

Vápenocementová univerzální malta pro zdění nenosných a výplňových konstrukcí. Jádrová omítka pro ruční omítání. Pro vnější i vnitřní prostředí.

Zrnitost 0–2 mm, pevnost v tlaku min. 2,5 N/mm², vydatnost cca 16 l/25 kg, spotřeba cca 16 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 10–25 mm.

Dokumenty
Technický list
tl_cz_uni.pdf146.68 KB
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list
bl_cz_uni.pdf232.07 KB