Penetrace pod omítky

hloubkový základní nátěr pod minerální omítky

penetrační nátěr pod pastovité omítky