Penetrace pod omítky

hloubkový základní nátěr na akrylátové bázi, systémový doplněk ke gletovací stěrce Q4
penetrační nátěr pod pastovité omítky
hloubkový základní nátěr pod minerální omítky