Sanace a renovace betonu

cementová stěrka pro opravy betonových ploch, tř. CT–C25–F4

přechodový můstek a ochrana výztuží proti korozi

sanační hrubá malta na betonové konstrukce

jemná stěrka na betonové konstrukce

ochranná barva na beton

polymercementová vyrovnávací stěrka tř. CT–C20–F5–A15