MVC 905

vápenocementová malta pro zdění běžně namáhaných zdí tř. M5
Vápenocementová zdicí malta pro zdění všech druhů zdicích materiálů.
Zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku min. 5 N/mm², spotřeba suché směsi cca 72 kg/1 m³ v závislosti na typu zdiva.
Dokumenty
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě