MVC 910

vápenocementová malta pro zdění běžně namáhaných zdí tř. M10

Vápenocementová zdicí malta pro zdění všech druhů zdicích materiálů.

Zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku min. 10 N/mm², spotřeba suché směsi cca 72 kg/1 m³ v závislosti na typu zdiva.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list