BD2K

dvousložková bitumenová stěrka

Dvousložková silnovrstvá bitumenová hydroizolační stěrka s vlákny bez obsahu rozpouštědel. Odolnost proti difuzi radonu (protokol č. 124010/2015) vydaný akreditovanou laboratoří ČVUT FSv č. 1048. Na utěsnění části staveb v kontaktu se zemí. Pro vnější a vnitřní použití. Vysoce pružná a velmi stabilní, zesílená vlákny.

Spotřeba cca 1,0 až 5,5 kg/m2 dle způsobu užití.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě