BD1K

jednosložková bitumenová stěrka

Jednosložková silnovrstvá bitumenová hydroizolační stěrka bez obsahu rozpouštědel, plněna polystyrenem. Na utěsnění části staveb v kontaktu se zemí. Vysoce pružná a velmi stabilní.

Spotřeba cca 1,0 až 4,8 l/m2 dle způsobu užití.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list