PG

penetrace silikát

Základní penetrační nátěr pod silikátové pastovité šlechtěné omítky. Pro sjednocení a snížení nasákavosti a zlepšení přídržnosti omítek. Vytváří zrnitý povrch. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost 0–0,2 mm, spotřeba cca 0,2 kg/m², doba schnutí cca 24 hodin podle podmínek.

Dokumenty
Technický list
tl_cz_pg.pdf143.56 KB
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
pos_cz_pg.pdf134.01 KB