AK Grund

penetrace pod akrylátové barvy, ředidlo

Základní penetrační nátěr pod akrylátové barvy. Ředidlo pro akrylátové barvy. Pro sjednocení a snížení nasákavosti minerálních podkladů. Samostatně pro zpevnění povrchu. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Spotřeba cca 0,1–0,2 l/m², doba schnutí 4–6 hodin podle podmínek.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě