TPM D

drenážní trasová malta pro vysoké provozní zatížení 30 N/mm2

Cementová směs s trasem pro pokládku kamenných, keramických a betonových dlažeb a desek na plochy s vysokým provozním zatížením.

Zrnitost: 4mm/8mm, pevnost v tlaku min. 30 N/mm2, spotřeba: cca 20 kg suché malty/m2/10 mm tloušťky vrstvy.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list