TDM

drenážní trasová malta
Cementová směs s pe pevností min. 16 N/mm2 a přísadou trasu pro vytvoření vodopropustného podloží pro venkovní pokládku dlažby z kamene a cihel.
Zrnitost 1,5–4 mm, spotřeba cca 16 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Zrnitost 0–8 mm, spotřeba cca 18 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pevnost v tlaku min. 16 N/mm², vodopropustnost >1000 l/m²/30 mm tloušťky vrstvy/hodinu.
Dokumenty
Technický list
tl_cz_tdm.pdf264.98 KB
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list
bl_cz_tdm.pdf461.24 KB