TDM

drenážní trasová malta

Cementová směs s pevností min. 16 N/mm2 a přísadou trasu pro vytvoření vodopropustného podloží pro venkovní pokládku dlažby z kamene, keramiky, betonu a cihel.

Zrnitost 1,5–4 mm –spotřeba cca 16 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy, pevnost v tlaku min. 16 N/mm², vodopropustnost > 1 000 l/m²/30 mm tloušťky vrstvy/hodinu.

Dokumenty
Technický list
tl_cz_tdm.pdf264.98 KB
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list
bl_cz_tdm.pdf461.24 KB