Zálivkové hmoty

rychletvrdnoucí zálivková malta s bobtnavým účinkem pro vysoké zatížení
rychletvrdnoucí malta s bobtnavým účinkem k podmazávání a podpěchování
rychletvrdnoucí zálivková malta s bobtnavým účinkem pro vysoké zatížení
zálivkový beton s bobtnavým účinkem