QV 1000-1, QV 1000-4, QV 1000-8

rychletvrdnoucí zálivková malta s bobtnavým účinkem pro vysoké zatížení

Rychletvrdnoucí zálivková malta pro vysoké dynamické i statické zatížení. Směs s kompenzovaným smrštěním určená pro použití v exteriéru i interiéru. Pro kotvení svorníků, šroubovic, čepů, uložení mostů, jeřábových drah, kolejnic, nosníků, strojů apod.

Zrnitost 0–1; 4; 8 mm, pevnost v tlaku po 24 hodinách min. 25 N/mm², po 28 dnech min. 60 N/mm², bobtnavost ≥ 0,1 %, vydatnost cca 13 l/25 kg, spotřeba cca 19 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list