VSM 04

cementový postřik ruční

Cementový postřik pro vytvoření adhezní vrstvy pro zlepšení přídržnosti následujících vrstev. Na zdivo všeho druhu. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku min. 15 N/mm², vydatnost cca 19 l/30 kg, spotřeba cca 3,5 kg/m².

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě