HAG-QB

přechodový můstek s hrubým křemičitým pískem
Přechodový můstek na akrylátové bázi plněný hrubým křemičitým pískem pro vytvoření pevného spojení vrstev. Aplikace před nanesením systémových komponentů quick-mix. Vhodný na všechny obvyklé stavební materiály a podklady v exteriéru i interiéru.
Zrnitost 0–0,8 mm, doba schnutí cca 24 hodin, spotřeba cca 0,5–1,5 kg/m².
Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list