Z 01

cementová malta ke zdění a omítání

Cementová malta pro omítání vlhkostí zatížených ploch zdí, převážně v oblasti pod úrovní terénu, soklů atd.

Zrnitost 0–1 mm, pevnost v tlaku min. 10 N/mm², vydatnost 27 l/40 kg, spotřeba jako zdicí malta cca 32 kg/m², jako omítací malta cca 16 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

Dokumenty
Technický list
tl_cz_z01.pdf248.85 KB
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list
bl_cz_z01.pdf462.03 KB