Vakolatok

vlákny vyztužená omítka k renovaci starých fasád

jemná vápenocementová omítka pro ruční zpracování, pro interiér i exteriér

jemná vápenná omítka pro ruční zpracování, pro interiér