Speciál

lepicí a stěrková hmota, Klasik EPS–ETA–08/0221, Minerál MW–ETA–08/0247

Pro lepení polystyrénových desek nebo desek a lamel z minerální vlny a pro stěrkování armovací vrstvy a ukládání armovací sítě v systémech ETICS. Velmi vysoká paropropustnost (difuzní faktor vodní páry μ max. 18). Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování.

Zrnitost 0–0,5 mm, spotřeba: lepení + stěrkování cca 10 kg/m².

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list