SBM

malta ke zdění a současnému spárování kanálů a šachet, tř. M 15

Speciální malta odolná proti působení síranů, se zvýšenou těsnicí schopností pro inženýrské stavby (kanály, šachty, stoky, jezírka, podzemní stavby atd.).

Zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku min. 15 N/mm², vydatnost 17 l/30 kg, spotřeba dle formátu cihel 33–53 kg/m² zdiva.

Dokumenty
Technický list
tl_cz_sbm.pdf275.64 KB
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list