SB

rychlovazné pojivo

Hydraulické pojivo pro urychlení hydratačního procesu při přípravě betonů, malt apod. Použití smícháním s cementem cca 1:3 (SB : cement), nebo jako samostatné pojivo. Urychluje počátek tuhnutí, eliminuje vznik výkvětů, lze kombinovat s jinými pojivy. Zvyšuje mechanické pevnosti.

Mísicí poměr 1 díl rychlovazného pojiva na 3 díly portlandského cementu, např. 1 ks SB na 3 ks BP 420 apod.

Dokumenty
Technický list
tl_cz_sb.pdf248.64 KB
Bezpečnostní list
bl_cz_sb.pdf402.24 KB