Spárovací hmoty

spárovací hmota pro spáry 4–15 mm, tř. CG2WA

flexibilní spárovací hmota, tř. CG2WA