Příprava podkladu, utěsňovací hmoty, příslušenství

univerzální hloubkový penetrační nátěr, EC 1PLUS

jednosložková tekutá disperzní hydroizolace pod obklady

dvousložková hydroizolace pod obklady

silan-siloxanový injektážní krém

základový nátěr pro anhydrit a sádru