Příprava podkladu

univerzální hloubkový penetrační nátěr, EC 1PLUS

cementový postřik ruční

cementový postřik strojní

disperzní cementový postřik

adhezní nátěr

penetrace pod šlechtěné omítky a mozaiky

penetrace silikát

penetrace pod silikátové barvy, ředidlo

penetrace pod silikonové barvy, ředidlo

penetrace pod akrylátové barvy, ředidlo