Podkladní materiály

drenážní trasová malta pro vysoké provozní zatížení 30 N/mm2

drenážní trasová malta

malta s přísadou trasu pro zdění, pokládání a současné spárování kamene