Lepení, spárování

vodopropustná spárovací malta s ECT technologií pro spárování dlažby

vodopropustná spárovací epoxidová malta pro dlažby

flexibilní bílé stavební lepidlo tř. C2TE S1