Cementové potěry

jemný polymercementový potěr pro tloušťky vrstev 3–30 mm tř. CT–C25–F5

cementový potěr pro tloušťky vrstev 10–35 mm tř. CT–C20–F4–A–12

cementový potěr pro tloušťky vrstev 40–80 mm tř. CT–C16–F3–A–15

cementový potěr pro tloušťky vrstev 40–100 mm tř. CT–C25–F5–A–12
(Z = zimní úprava)

rychletuhnoucí cementový potěr pro tloušťky vrstev 40–100 mm tř. CT–C35–F5–A–12

cementový potěr pro tloušťky vrstev 40–150 mm tř. CT–C25–F5–A–12
(Z = zimní úprava)