Vodopropustné spárovací hmoty

spárovací malta s ECT technologií pro spárování kamenných dlažeb, vodopropustná

vodopropustná spárovací epoxidová malta pro dlažby