Vodopropustné spárovací hmoty

vodopropustná spárovací malta s ECT technologií pro spárování dlažby

vodopropustná spárovací epoxidová malta pro dlažby

vodopropustná spárovací malta s ECT technologií pro spárování keramické dlažby