Vodopropustné spárovací hmoty

spárovací malta s ECT technologií pro spárování kamenných dlažeb, vodopropustná
vodopropustná spárovací epoxidová malta pro dlažby