Renovační a betonové potěry

samorozlivný renovační potěr tř. CT C25 F4, EC1PLUS R
rychletvrdnoucí cementový potěr hrubý pro tloušťky vrstev 25–80 mm tř. CT C25 F4
rychletvrdnoucí cementový potěr jemný pro tloušťky vrstev 10–50 mm tř. CT C25 F4

sírano-vápenatý potěr CA-C25-F5