MVJ 310

jemná vápenná omítka pro ruční zpracování, pro interiér
Vápenný štuk pro ruční zpracování. Povrchová úprava fi lcováním. Aplikovatelný jako fi nální vrstva v interiéru.
Zrnitost 0–0,6 mm, spotřeba suché směsi 5 kg/m²/3 mm tloušťky vrstvy.
Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list