MVCs 630

vápenocementová jádrová omítka pro ruční i strojní zpracování v exteriéru i interiéru
Možnost konečné povrchové úpravy zafi lcováním.
Zrnitost 0–1,2 mm, spotřeba suché směsi 16 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.
Dokumenty
Technický list
Prohlášení o výrobku
Bezpečnostní list