MVCs 630

vápenocementová jádrová omítka pro ruční i strojní zpracování v exteriéru i interiéru

Možnost konečné povrchové úpravy zafilcováním.

Zrnitost 0–1,2 mm, spotřeba suché směsi 16 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list