MultiMIX

speciální směs pojiv

Suchá speciální směs pojiv určena pro staveništní přípravu malt pro omítání a malt pro zdění. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční zpracování. Přidáním písku v poměru 1:4 vzniká jádrová ruční omítka, v poměru 1:3 vzniká zdicí malta pro nenosné zdivo.

Pevnost v tlaku min. 2,5 N/mm2, vydatnost z 1 pytle po zamíchání v poměru s pískem cca 60 l zdicí malty nebo 80 l ruční omítky.

Certifikát

Dokumenty
Technický list
Bezpečnostní list