MAP 01

vápenocementová strojní omítka

Vápenocementová strojní jednovrstvá nebo vícevrstvá omítka. Pro vnější i vnitřní prostředí. Pro ruční i strojní zpracování.

Zrnitost 0–1 mm, vydatnost cca 730 l/1000 kg, spotřeba cca 13 kg/m²/10 mm tloušťky vrstvy. Pro tloušťky vrstev 10–25 mm.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list